جستجو در وب سايت
جهت جستجوی کلمات در بخشهای متفاوت وب سايت از جمله اخبار ، مقالات ، ياداشت روز ، انجمن ها و ...
اوقات شرعي
آب و هوا
weather.ir is down
عضویت در سرویس خبری

آمار بازدیدکنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه : 4286
بازديدکنندگان امروز : 1395
کل بازديدکنندگان : 13504622
بازديدکنندگان آنلاین : 1
زمان بارگزاری صفحه : 0/1250 ثانیه
موقعیت : صفحه اصلی > پژوهشكده تعليم و تربيت > چكيده ها > چكيده ١ 

ملت ایران در بیست و دوم بهمن حجت را بر همه تمام کرد.مقام معظم رهبری

چكيده ١
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
پژوهشكده تعليم و تربيت
گروه اندازه‌گيري و ارزشيابي آموزشي

گزارش ارزشيابي اجراي آزمايشي ارزشيابي توصيفي در مدارس ابتدايي برخي از مناطق آموزشي كشور در سال تحصيلي 85 ـ 1384 (مرحلة سوم)
مجري:ايرج خوش خلق
ناظر:دكتر حسن پاشا شريفي
سال تحصيلي85 ـ 1384
چكيده :
شوراي عالي آموزش و پرورش براساس ششصد و هفتاد و نهمين جلسه خود در مورخ 30/8/83 دستورالعمل تغيير مقياس كمّي (20ـ0) به مقياس كيفي را با عنايت به رويكردهاي نوين در فرايند ياددهي ـ يادگيري و شيوه‌هاي اثربخشي ارزشيابي صادر گرد در اين رابطه دفتر ارزشيابي تحصيلي و تربيتي معاونت آموزش عمومي مأموريت يافت تا براساس مصوبه مذكور كليات طرحي را با عنوان «ارزشيابي توصيفي در مدارس ابتدايي» تدوين و براي بررسي به شوراي عالي آموزش و پرورش ارسال كند.
كليات طرح ارزشيابي توصيفي توسط كارشناسان ارزشيابي معاونت آموزش عمومي تدوين و جهت بررسي به شوراي عالي ارسال شد. كميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش در دويست و نود و ششمين جلسه خود در مورخ 12/6/82 آن را تصويب و به معاونت آموزش عمومي ابلاغ كرد تا براساس مفاد دستورالعمل اجرايي كميسيون كه 3 هدف و 9 ماده را شامل مي‌شد، طرح ارزشيابي توصيفي را در برخي از مناطق آموزشي كشور در پايه‌هاي اول و دوم ابتدايي به صورت آزمايشي اجرا كند. معاونت آموزش عمومي ضمن اجراي طرح در برخي از مداس ابتدايي مناطق آموزشي كشور يك ارزشيابي دروني نيز در مورد كاركرد طرح انجام داد و نتايج آن‌را در قالب گزارشي تنظيم و به پژوهشكده تعليم و تربيت ارسال كرده است.
گروه اندازه‌گيري و ارزشيابي آموزشي در سال‌هاي 83ـ 1382 و 84ـ 1383 ، محتواي گزارش ارسالي و نيز محتواي پيشنهادة پژوهشي، مواد آموزشي و برخي از ابزارهاي سنجش و ديدگاههاي اولياي مدارس مشمول طرح را با اجراي دو طرح پژوهشي (طرح مرحله اول و طرح مرحله دوم) مورد ارزيابي مجدد قرار داد و شورا را از نتايج آن مطلع كرد. نتايج اجمالي ارزشيابي اجراي آزمايشي ارزشيابي توصيفي در سال‌هاي 83ـ 1382 و 84ـ 1383 به شرح زير است.
1.فقدان يك پيشنهاده پژوهشي كه در آن متغيرهاي مستقل و وابسته تعريف و نحوة اجرا و دستكاري آنها مشخص شده باشد.
2.فقدان مباني نظري مشخص كه در آن پس از معرفي چارچوب يك نظريه خاص يا تلفيقي از نظريه‌ها، يادگيري را تعريف و ارزشيابي توصيفي را به آن ارتباط دهد.
3.ناهماهنگي و ناسازگاري بين اهداف طرح و اصول آن به سبب عدم وجود مباني نظري محكم و مستند.
4.عدم اجراي آزمايشي طرح ارزشيابي توصيفي در سطح نمونه خرد در يك استان و اجراي آزمايشي آن در سطح كلان و ملي بدون آنكه قبلاً در ارتباط با هماهنگي عناصر طرح ارزشيابي با يكديگر تدابير علمي و اجرايي انديشيده شده باشد.
5.ناكامي در فراهم آوردن شرايط مناسب براي تغيير مقياس كمّي به مقياس كيفي (نقص در كارنامه توصيفي)
6.ناهماهنگي در اجراي ارزشيابي توصيفي در سطح مدارس مشمول
7.ناكامي در فراهم‌آوردن شرايط مناسب براي ارايه بازخوردهاي فرايندي در ارتباط با تكوين يادگيري دانش‌آموزان
8.عدم كاهش حساسيت والدين مشمول طرح نسبت به نمره
نتايج ارزشيابي جهت اصلاح طرح ارزشيابي توصيفي به شوراي عالي منعكس شد تا براساس آن بانيان و مجريان طرح اقدامات لازم را به عمل آورند.
طرح ارزشيابي توصيفي در سال 85 ـ 1384 علاوه بر دانش‌آموزان اول ودوم در مورد دانش‌آموزان پايه سوم ابتدايي نيز در برخي از مناطق آموزشي به صورت آزمايشي اجرا درآمد. گروه اندازه‌گيري و ارزشيابي آموزشي از همان ابتداي اجراي طرح مذكور، پيشنهادة پژوهشي براي ارزشيابي طرح را در شوراي تخصصي تدوين و در كميسيون تخصصي پژوهشكدة تعليم وتربيت به تصويب رساند و متعاقب آن با نظر و كمك اساتيد روان‌سنجي، روان‌شناسي و برخي از كارشناسان سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي درسي و نيز برخي معلمان مجرب و نمونه به تدوين و اجراي اوليه ابزارهاي سنجش متغيرها به منظور برآورد شاخص‌هاي روان‌سنجي آنها اقدام كرد. سپس با توجه به حجم نمونه و استان‌هاي منتخب، مجريان 10 استان را جهت اجراي ابزارها به پژوهشكده دعوت كرد و با حضور ناظر محترم طرح و نيز كارشناسان و معلمان تهيه‌كننده ابزارهاي سنجش، شيوه‌هاي 1) نمونه‌گيري از دانش‌آموزان، 2) اجراي ابزارهاي سنجش، 3) تفسير، 4) نمره‌گذاري و 5) ورود داده‌ها را به آنان آموزش داد. ابزارهاي اندازه‌گيري در مورد 9651 دانش‌آموز، 77 نمونه مدير، 294 معلم و 965 اولياي دانش‌آموزان مدارس مشمول (مطالعه) و غيرمشمول (مقايسه) به اجرا درآمد.
نتايج ارزشيابي اجراي آزمايشي ارزشيابي توصيفي در سال 85 ـ 1384 نشان داد . طرح ارزشيابي توصيفي در تحقق برخي از اهداف پيش‌بيني شده از سوي شوراي عالي و معاونت آموزش عمومي و تحصيلي موفق و در بسياري از موارد ناموفق بوده است. در سه سال اجراي آزمايشي ارزشيابي توصيفي دومين هدف كميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش يعني ارتقاي سطح بهداشت رواني از طريق افزايش بهداشت رواني محيط ياددهي ـ يادگيري كاملاً تحقق يافته است. همچنين هفتمين هدف معاونت آموزش عمومي يعني فراهم آوردن زمينة تأكيد برفرايند و كاهش تأكيد بر نتايج آموزش و پرورش تا حد نسبتاً قابل قبولي تحقق يافته است. در ديگر موارد نتايج نشان داد كه اكثر اهداف پيش بيني شده مهم تحقق نيافته اند و يا زمينه هاي تحقق آنها هنوز فراهم نشده است. براي نمونه 1ـ بهبود نگرش دانش آموزان نسبت به يادگيري 2ـ افزايش ماندگاري ذهني (دوام و پايداري يادگيري) 3ـ توجه به اهداف سطوح بالاتر حيطه شناختي 4ـ تعميق يادگيري 5ـ افزايش فرصت يادگيري از طريق مشاركت والدين در امر ياددهي و يادگيري 6ـ كاهش حساسيت والدين به نمره 7ـ ارايه بازخواهي پيوسته در مورد فرايند يادگيري 8ـ ايجاد فرصت اصلاح براي دانش آموزان و معلم براي رفع كاستي هاي فرايند يادگيري 9ـ‌ استفاده از بازخوردهاي فرايندي در مسير بهبود يادگيري10 ـ بكارگيري ابزارهاي متفاوت سنجش توصيفي از جمله اين موارد هستند.

© کليه حقوق اين سايت طبق قوانين نرم افزاری مربوط به پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش مي باشد.