مطالعات پرلز و ليترسي 2016

 

زمان‌بندي مراحل اصلي پرلز و ليترسي 2016

 • (30 آبان 1394) اعلام فهرست مدارس نمونه مرحله مقدماتي

 • (10 آذر 1394) اعلام مشخصات مدارس نمونه

 • (1 اسفند 1394) ارسال برنامه اجراي مطالعات پرلز و ليترسي به مركز ملي

 • (19 اسفند 1394) كارگاه توجيهي هماهنگ‌كنندگان و مجريان

 • (همزمان با كارگاه) دريافت بسته‌هاي حاوي ابزارهاي اجرا

 • (22 فروردين الي 14 ارديبهشت 1395) گردآوري داده‌ها

 • (25 ارديبهشت 1395) ارسال بسته‌ها به مركز ملي مطالعات

 

توضیحاتی درباره فرایند کلین داده‌ها

به اطلاع هماهنگ‌کنندگان محترم استانی می‌رساند که همان‌گونه که در کارگاه توجیهی بیان شد، پس از ورود داده‌های و انجام فرایندهای نمر‌گذاری و لینکیج انجام شد، پاسخ‌های نامتجانس، سفید و غیرمنطقی پاسخگویان (به خصوص مدیران و معلمان) برای اصلاح به استان‌ها عودت خواهد شد. پس از بررسی‌های متعدد در مرکز ملی فهرست اشکالات هر استان از طریق فایل اکسل به اطلاع هماهنگ‌کنندگان رسانده شده است. در این مرحله انتظار می‌رود هماهنگ کنندگان با دریافت فایل ضمن تماس با معملان و مدیران نسبت به رفع اشکالات اقدام نمایند.

توصیفات فایل اکسل:

کد خطا: شماره توصیف‌گر هر خطای پاسخی

توصیف: توضیح هر خطا از طریق ارجاع به پرسشنامه‌های مربوطه

نوع اقدام: اقدامات یا تأییدی هستند و یا اصلاحی. در اقدامات تأییدی تنها باید درستی پاسخ معلم/ مدیر از طریق تماس با او بررسی شود. ولی در اقدامات اصلاحی پاسخ ارائه شده قابل قبول نیست و بنابراین باید پاسخ درستی ارائه شوند. اشکالات عموماً به دلیل برداشت نامناسب از سوال و یا بی‌دقتی پاسخ‌گویان به‌وجود می‌آید.

اقدام مورد انتظار: کاری که از هماهنگ‌کننده برای رفع اشکال انتظار می‌رود

در جداول کد مدرسه و نام مدرسه در ذیل هر خطا ارائه شده است تا پاسخ‌دهندگان مشخص شوند. پاسخ درست یا توصیف خود را در ستون «پاسخ استان» فایل اکسل وارد نمایید.

نکات مورد توجه:

 • لازم است برای هر یک از افراد در هر خطاها پاسخ جداگانه نوشته شود. پاسخ‌ها را در فایل اکسل تکمیل کرده و به مرکز ملی ارسال نمایید.
 • حداکثر زمان رفع اشکالات استانی تا تاریخ 10 شهریور است.
 • برای ارجاع به پرسشنامه‌ها فایل هر یک از آن‌ها در پایین صفحه قرار داده شده است.
 • پس از تکمیل اشکالات استانی، گواهی اتمام کار به استان‌های متقاضی ارسال خواهد شد

 

 

 

 

 

 

   دانلود : پرسشنامه_والدین.pdf           حجم فایل 2067 KB
   دانلود : پرسشنامه_دانش_آموز.pdf           حجم فایل 417 KB
   دانلود : پرسشنامه_معلم.pdf           حجم فایل 328 KB
   دانلود : پرسشنامه_مدرسه.pdf           حجم فایل 360 KB